Στέφανα Γάμου

Τα Στέφανα του Γάμου τοποθετούνται στα κεφάλια των μελλόνυμφων, για να δηλωθεί ότι αυτοί στα μάτια της εκκλησίας δημιουργούν ένα καινούριο βασίλειο, μια οικογένεια που είναι μέρος του βασιλείου του Θεού.
Τα Στέφανα δένονται με μία κορδέλα μαζί και καταλήγουν το καθένα στο κεφάλι του άντρα και της γυναίκας.
Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρότερος συμβολισμός από αυτόν σχετικά με το ότι το ζευγάρι δένεται για πάντα με μια αόρατη κλωστή που τους κάνει ένα στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων.