Βάπτιση

Η Βάπτιση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Με τη Βάπτιση εισάγεται ο άνθρωπος στο σώμα της Εκκλησίας.
Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός και όλοι οι Βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας.
Με τη Βάπτιση επομένως γινόμαστε και μέλη του σώματος του ίδιου του Χριστού. Κύριος σκοπός της Βάπτισης είναι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Θεός και άνθρωπος γίνονται ένα. Αυτό ονομάζεται θέωση. Στόχος της ζωής του χριστιανού είναι αυτή ακριβώς η θέωση.

Οι Συνεργάτες μας